Saugumas

„Pasaka“ rūpinasi savo žiūrovais:

 • Kino salės papildomai vėdinamos ir valomos.
 • Dezinfekuojamos patalpos ir kėdės.
 • Dažnai valomi visi liečiami paviršiai, pasirūpinome papildomomis dezinfekcijos priemonėmis lankytojams.
 • Visi mūsų darbuotojai yra apmokyti laikytis saugos ir higienos reikalavimų.
 • Bilietai yra parduodami internetu. Perkant bilietą kasoje būtina registracija.
 • Galima atsiskaityti tik banko kortele
 • Rekomeduojamas 2 m atstumas tarp žiūrovų.

„Pasaka“ prašo žiūrovų saugoti save ir kitus bei rekomenduoja:

 • Pirkti bilietus internetu.
 • Sėdėti bilietuose nurodytose vietose (išimtis taikoma tik šeimos nariams ir poroms).
 • Įsigijus bilietus internetu, atvykti į kiną 10 min. iki filmo pradžios.
 • Laikytis saugaus atstumo!
 • Laikytis rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, neliesti veido.

„Pasaka“ perspėja, kad:

 • Į seansą negalėsime įleisti asmenų, kuriems pasireiškia akivaizdūs viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (sloga, čiaudulys, paūmėjęs kvėpavimas).
 • Nuostatų nesilaikymas užtraukia administracinę baudą nuo 500 iki 1500 EUR.RENGINIO (KINO SEANSO) DALYVIŲ REGISTRAVIMAS


Kino žiūrovų registracija vykdoma vienu iš dviejų būdų:

 • Internetu. Užpildant e. anketą.
 • Prie įėjimo. Popierinė versija.

Registracija vykdoma ir duomenys tvarkomi pagal LR Vyriausybės nurodymus:

1.11. kad į renginio vietą nepatektų žiūrovai ir (ar) dalyviai, kurie neturi įsigiję bilietų elektroniniu būdu arba neregistruoti į renginį;

3. Nustatyti, kad renginius organizuojantys asmenys, vykdantys renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

3.1. renginių organizatoriai tvarko šiuos renginio žiūrovo ir (ar) dalyvio ( toliau - duomenų subjekto) asmens duomenis:

3.1.1. Vardas, pavardė;

3.1.2. telefono ryšio numeris ( asmeninis, darbo, kitas);

3.2. renginių organizatoriai 3.1 papunktyje nurodytus duomenis:

3.2.1. renka tiesiogiai ir duomenų subjekto;

3.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

3.2.3. saugo 21 dieną nuo įvkusio renginio dienos, po to iš karto sunaikina;

GDPR ir mūsų Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nustato amžiaus ribą, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis sutikimu. Šiuo stveju duomenys rekami ne sutikimo pagrindu, o COVID-19 ligos ( koronaviruso kinfekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais, tad nustatyta amžiaus riba šiuo atveju netaikoma.


INFORMUOJAME, KAD JŪS ESATE ATSAKINGI UŽ PATEIKTŲ DUOMENŲ TEISINGUMĄ.