Saugumas

„Pasaka“ rūpinasi savo žiūrovais:

  • Kino salės papildomai vėdinamos ir valomos.
  • Dezinfekuojamos patalpos ir kėdės.
  • Dažnai valomi visi liečiami paviršiais, pasirūpinome papildomomis dezinfekcijos priemonėmis lankytojams.
  • Visi mūsų darbuotojai yra apmokyti laikytis saugos ir higienos reikalavimų.
  • Bilietai yra parduodami tik internetu.
  • Kino teatre įsigyti negalima bilietų ar užkandžių.
  • Laikomas 2 m atstumas tarp žiūrovų.

„Pasaka“ prašo žiūrovų saugoti save ir kitus bei rekomeduoja:

  • Pirkti bilietus internetu;
  • Sėdėti bilietuose nurodytose vietose ( išimtis taikoma tik šeimos nariams ir poroms)
  • Įsigijus bilietus internetu, atvykti į kiną 10 min. iki filmo pradžios;
  • Laikytis saugaus atstumo!
  • Laikytis rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, neliesti veido;
  • PRIVALU dėvėti apsauginę veido kaukę kino teatre ir viso kino seanso metu (netaikoma vaikams iki 6 m).

„Pasaka“ perspėja, kad:

  • Į seansą negalėsime įleisti asmenų, kuriems pasireiškia akivaizdūs viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (sloga, čiaudulys, paūmėjęs kvėpavimas).
  • visi žiūrovai įeinantys į kino salę ir kino seanso metu privalo dėvėti apsauginę veido kaukę ar kitą veidą dengiančią priemonę.
  • Nuostatų nesilaikymas užtraukia administracinę baudą nuo 500 iki 1500 EUR.

LR Vyriausybės Nutarymu nuo spalio 10-os dienos neštis ir vartoto maistą ir gėrimus kino salėje DRAUDŽIAMA.

RENGINIO (KINO SEANSO) DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

Kino žiūrovų reigistracija vykdoma vienu iš dviejų būdų:

  • Internetu. Užpildant e. anketa:
  • Prie įėjimo. Poperinė versija.

Registracija vykdoma ir duomenys tvarkomi pagal LR Vyriausybės nurodymus:

1.11. kad į renginio vietą nepatektų žiūrovai ir (ar) dalyviai, kurie neturi įsigiję bilietų elektroniniu būdu arba neregistruoti į renginį;

3. Nustatyti, kad renginius organizuojantys asmenys, vykdantys renginio žiūrovų ir (ar) dalyvių registravimą, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

3.1. renginių organizatoriai tvarko šiuos renginio žiūrovo ir (ar) dalyvio ( toliau - duomenų subjekto) asmens duomenis:

3.1.1. Vardas, pavardė;

3.1.2. telefono ryšio numeris ( asmeninis, darbo, kitas);

3.2. renginių organizatoriai 3.1 papunktyje nurodytus duomenis:

3.2.1. renka tiesiogiai ir duomenų subjekto;

3.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

3.2.3. saugo 21 dieną nuo įvkusio renginio dienos, po to iš karto sunaikina;

GDPR ir mūsų Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nustato amžiaus ribą, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis sutikimu. Šiuo stveju duomenys rekami ne sutikimo pagrindu, o COVID-19 ligos ( koronaviruso kinfekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais, tad nustatyta amžiaus riba šiuo atveju netaikoma.

INFORMUOJAME, KAD JŪS ESATE ATSAKINGI UŽ PATEIKTŲ DUOMENŲ TEISINGUMĄ.